Dr. Liana Maris, medic stomatolog în cadrul Policlinicii Victoria

04 Iul 2014
Dr. Liana Maris, medic stomatolog cu o experienţă vasta, o să ne vorbească despre importanţa stomatologiei. De-a lungul timpu- lui a întâlnit diverse situaţii pe care le-a rezolvat cu succes, iar acum este alături de echipa de succes de la Policlinica Victoria. Dr. Liana Maris, medic stomatolog cu o experienţă vasta, o să ne vorbească despre importanţa stomatologiei. De-a lungul timpu- lui a întâlnit diverse situaţii pe care le-a rezolvat cu succes, iar acum este alături de echipa de succes de la Policlinica Victoria.

”Un sistem complet de servicii în aceeași locație acoperă toate nevoile și problemele posibile ale pacientului, fără a-l pune pe drumuri!” 

Pentru început aș vrea săîmi faceţi o scurtăprezentare adumneavostră! 

- Aș putea spune că suntcâte un pic de pretutindeni.Născută în Maramureș, am cres-cut cu o conduită ce pune mareaccent pe principiile morale, apoianii maturităţii i-am petrecut laTimișoara, unde am absolvit Fac-ultatea de Medicină Dentară. Din2006, de când l-am cunoscut pesoţul meu, m-am mutat și amînceput să profesez în Pitești,iar în ultimul timp mi-am împărţitactivitatea profesională întrePitești și Mioveni. În prezent,încerc să ţin un echilibru între afi mamă a doi copii și a ţine pasul cu ascensiuneaprofesională. 

”Sănătatea orală este condiţionată de o igienă corectă și o alimentaţie sănătoasă” 

Cât de importantă estestomatologia în viaţaomului? Există boli fa-vorizante a căror vinde-care este zădărnicită deproblemele dentare? 

- Sănătatea orală înseamnămult mai mult decât un zâmbetfrumos. Problemele dentare ne-tratate pot avea urmări gravenu doar pentru cavitatea bucala,ci și pentru întregul organism.Lipsa unuia sau a mai multordinţi poate duce la afectareamasticaţiei, cu apariţia prob-lemelor la nivel gastrointestinal.De asemenea, poate fi afectatăvorbirea, pot apărea dureri ar-ticulare, migrarea dinţilor vecini și pierderea prematură a celorrestanţi. Dinţii menţin aspectulbuzelor, obrajilor, în general alfeţei. O estetică inadecvată adinţilor poate influenţa negativstatutul socio-profesional al omu-lui și încrederea lui în sine.Sănătatea orală estecondiţionată de o igienă corectăși o alimentaţie sănătoasă. Dinaceste considerente, ea este înstrânsă legătură cu calitateavieţii. Aparatul dentar maxilarare mecanica cea mai complexădin organism, cu mișcări și ten-siuni continue, prezente 24 deore din 24, astfel încât orice per-turbare a echilibrului și a sime-triei mușcăturii generate de olipsă dentară poate aveaconsecinţe complexe locale, ladistanţă cu o evoluţie relativrapidă. Viteza de evoluţie de-pinde de vârsta, sexul pacientului,particularităţi musculare, igienă,alimentaţie etc. Controlul periodic la medicul dentist reducesimultan bolile posibile, costurileși menţine starea generală desănătate orală la un nivel ac-ceptabil.

”Principala cauza a prezentării pacientuluiîn cabinet este durerea dentară”

Pe baza experienţeidumneavostră vă rog săîmi faceţi o clasificare acelor mai importanteafecţiuni stomatologicede care un om trebuie săse ferească sau dacă auapărut să ia măsuri câtmai repede!

- Înainte de a clasificaafecţiunile, pot spune că princi-pala cauza a prezentării pacien-tului în cabinet este durereadentară. Deși ar trebui să seprezinte înainte ca aceasta săapară, este bine să ducă trata-mentul de urgenţă început pânăla capat, altfel risca pierdereadefinifivă a dintelui.

Caria dentară este de de-parte cea mai răspândităafecţiune dentarţ. Un control clinic și radiologic poate depistacariile în forma incipientă și potfi tratate relativ rapid.

Boala parodontală, primul semn fiind sângerareagingivală, mai apoi mișcarea șipierderea dinţilor. Poate fi ereditară.

Bruxismul și eroziuneadinţilor. Popular “scrășnitul“dinţilor, poate fi efectuatinconţtient în timpul nopţii, ducela dureri mari articulare șiabrazia dinţilor.

Semne ale patologieiorale (herpes, candida orală,tumori etc) pot fi observate laun control de rutină, iar chirurgiapoate ajuta în unele cazuri.

Incongruenţa dento-alveolară care afectează es-tetica și funcţionalitatea dinţiloreste corectată de aparatulortodontic. Aparatul este foarteimportant la copii, dar în modegal și adulţii pot apela la ben-eficiile lui.

Sensibilitatea dentară, care este comună multor oameni,se poate trata. Poate fi și semnulunor probleme incipiente aledinţilor și se poate accentua cutrecerea timpului.

Respiraţia urât mirosi-toare (halitoza) este dată deprezenţa tartrului, a cariilor, aproblemelor gingivale, a bac-teriilor de pe limbă sau a guriiuscate. Apa de gură poate as-cunde temporar mirosul, dar nupoate elimina cauza.

”Stomatologia avansează în tehnică la fel ca și telefonia mobilă sau it”

Ce înseamnă pentru dumneavoastră ca medicsistemul complet de servicii pe care îl pune Policlinica Victoria la dispoziţie?

- Un sistem complet de ser-vicii în aceeași locaţie acoperătoate nevoile și problemele posibile ale pacientului, fără a-l punepe drumuri. Pe de altă parte, unsingur aspect terapeutic poatefi privit în ansamblu de mai mulţispecialiști, din mai multe unghiuri, astfel încât pacientul să nuîși pună problema dacă a primitcel mai bun sfat sau cel maibun plan de tratament.

Stomatologia a avansatfoarte mult în ultimaperioadă. Cât de mult sevede progresul tehnic încadrul Policlinicii Victoria?

- Stomatologia avansează întehnică la fel ca și telefoniamobilă sau it. Din dorinţa de amenţine stomatologia la stan-darde înalte, Policlinica Victoriapune la dispoziţia medicilor ceamai nouă și performantăaparatură: amprentare digitală,inhalo-sedare, microscop dentar,radiografie dentara etc. Astfel,noi, medicii, putem asigurapacienţilor o calitate superioarăși durabilă a tratamentelor.

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.

Daaa! Ştim expresia! “Ce-i asta? “ O nouă revistă apărută în oraşul tău! “Un pas spre sănătate”... Încearcă să o răsfoieşti şi vei descoperi lucruri interesante şi educative pentru toate vârstele.

Cele mai populare