Doar prezentul ne aparţine și se află în mâinile noastre

27 Iun 2014
Florentina Opriș,  moderatorul a două emisiuni despre sănătate din cadrul postului Prima TV: Florentina Opriș, moderatorul a două emisiuni despre sănătate din cadrul postului Prima TV: Asociaţia ”Pentru o viaţă sănătoasă„ a cărei președinte este a demarat o campanie amplă cu implicarea instituţiilor statului, campanie ce poartă numele „Alege să fii sănătos„

Florentina Opriș este ofemeie frumoasă,puternică și dornică să îi înveţe pe cei din jurimportanţa mișcării, asportului în viaţa noastră șicum ne putem alimentacorect atât trupul, cât și su-fletul. Florentina este mod-eratorul a două emisiuni dincadrul postului Prima TV, ascris cărţi și a iniţiat cam-panii pentru un stil de viaţăsănătos. Se ghidează dupăun slogan care ar îndemnape oricine măcar să segândească să aleagă un ast-fel de stil de viaţă dacă nu săîl pună deja în practică șianume „Alege să fii sănătos”. Ne-a determinat și pe noisă vorbim cu Florentina și săvă prezentăm sfaturile șiînvăţăturile ei despre tot ceînseamnă sănătos pentrutrup, minte și suflet.De unde dragostea pentrusport? 

- Știu că toţi avem un destinpe acest pământ și, intuitiv, îlsimţim, dar nu îl conștientizăm.De copil, am fost o fire sportivă,dar, gândindu-mă că primafebră musculară am avut-o la9 luni (când am început sămerg), cred că atunci însubconștientul meu s-a formatdragostea pentru mișcare șimai târziu s-a dovedit a fi unlucru foarte bun, că de la vârs-ta de 9 ani am început să facsport de performanţă. 

Dorinţa de a face emisiuniradio și TV când a apărut? 

- Pentru că am simţit petrupul și pe mintea mea încăde copil ce înseamnă să facimișcare și să ai un stil de viaţăsănătos, mi-am dorit să transmit asta cât mai multor oa-meni. După anii ‘90, când amvăzut că asta e posibil și amvăzut ceva asemănător pe un canal de televiziune american,atunci a început dorinţa mea...știi cum e vorba aceea „ai grijăce îţi dorești că se poate în-deplini”, în cazul meu s-a șiîndeplinit, dar nu s-a întâmplatdoar că mi-am dorit acest lucruși atât, dar și găsind soluţiispre direcţia asta.

Militezi pentru adoptareaunui stil de viaţă sănătos.Cât de greu este?

- Acum 8 ani am începutsă fac emisiuni pe Prima Tv,dar oamenii erau preocupaţide carieră, bani și mai puţinde felul în care se simt, aratăși gândesc . Treptat au întelesși au conștientizat că cel maiimportant este să fii sănătos!Sănătatea este stâlpulactivităţilor pe care le între-prindem în fiecare zi. Asta măbucură, chiar dacă la începutprobabil eram privită ciudat,așa se întâmplă de fiecare datăcând faci pionerat într-undomeniu, dar mă bucur căam reușit să găsesc modalităţisă îi determin pe oameni săaccepte acest lucru prin emi-siuni... și prin campaniile mele!

Ai fost premiată FemeiaAnului 2009 în Româniala categoria „Iniţiativă însprijinul semenilor”. Cumai descrie activitatea șice ai simţit când ţi-aufost răsplătite eforturile?

- Am vrut să fiu vizibilă pecât mai multe canale, iarmesajul meu să fie transmisdirect către oameni. Așa a luatfiinţă Asociaţia ”Pentru o viaţăsănătoasă„ a cărei președintesunt și în cadrul căreia am de-marat o campanie amplă cu implicarea instituţiilor statului,campanie ce poartă numele„Alege să fii sănătos„ un slogancare îi face pe oameni săînţeleagă faptul că de ei de-pinde sănătatea și starea debine, de ce fac zilnic la acestcapitol. Am derulat diverseacţiuni cu mare bucurie și cucredinţa că fac ceva bun! Cândam fost anunţată că amcâștigat acest titlu a fost caun imbold de a merge înainte,o confirmare că sunt pe drumulcel bun și că mesajele meleau ajuns acolo unde trebuie. 

”Mi-am dat seamacă motivația,susținerea șiinformarea suntfoarte importante” 

Cât de greu a fost să intriîn casele și apoi în viaţaoamenilor cu conceptulde sănătate? 

- M-am gândit că ceea cefac eu cu cele două emisiuniale mele „Sport cu Florentina”și „Sport, dietă & o vedetă” săfie ca picătura chinezească, săvină în fiecare zi și să dezvoltedorinţa în fiecare persoană căpoate să facă ceva la acestcapitol, că este capabil și încadrul emisiunilor să găseascăși informaţiile necesare. M-amgândit la un program ce sedorește a fi un stimulent realpentru fiecare dintre voi, pentrua face mișcare sub orice formăar fi, pentru a adopta oalimentaţie sănătoasă și a văinforma despre sănătate,frumuseţe, sport și echilibru ! 

Știm că ai lansat în acestscop mai multe CD-uri șiDVD-uri. Care a fost scop-ul lor și dacă l-au atins? 

- De-a lungul timpului mi-am dat seama că motivaţia,susţinerea și informarea suntfoarte importante. Mi-am datseama ca unii se jenează, iaralţii nu au timp să meargă într-un cadru organizat să facămișcare. Atunci mi-a venitideea să creez ceva pentruaceastă categorie de oameni!De curând, am scos pe piaţănoul meu DVD „Exerciţii pentrutrup și sfaturi pentru suflet”.Vrei să fii sănătoasă șifrumoasă mereu? O întrebarece vrea un răspuns pozitiv dinpartea fiecărei femei și astam-a determinat să pun pe unDVD programul pe care și euîl urmez: 28 de minute de“Sport cu Florentina” pe carele poţi viziona pe calculatorulsau DVD-ul tău, având posibil-itatea de a-ţi lucra frumos cor-pul. În timp ce îţi lucrezi trupul,am îmbinat și sfaturi pentrusuflet, așa consider că îţi creeziun echilibru și îţi poţi relaxamintea, iar asta va face dintr-un program de exerciţii o formăde relaxare oriunde ai fi! 

Dacă tot suntem la acest capitol vreau să vorbim și despre cele două cărţicare le-ai publicat: ”Sport,dietă & vedete” și ”Trupși suflet sănătos și fru-mos”. Spune-ne ceva de-spre fiecare. 

- Prima mea carte „Sport,dietă & Vedete„ îmbină într-un mod excelent informaţiipreţioase despre sport,alimentaţie, dar și despre felulîn care se raportează la acesteaspecte diverse personaje pub-lice. Cuprinde trei capitole prin-cipale, după cum sugereazăchiar titlul: sport, dietă, opiniilevedetelor despre mișcare șiviaţa sănătoasă în general.Este o carte în care am adunatfoarte multe informaţii și sfa-turi pentru un stil de viaţă cuadevărat sănătos! A doua cartea apărut atunci când mi-amdat seama că vorbeam foartemult despre trup, dar nu abor-dasem cuvântul „suflet” și tre-buie să existe echilibru întrecele două ca să ajungi să fii cuadevărat sănătos și fericit. De-sigur, această idee a fostformată cu ajutorul călătoriilormele și am vrut ca oameniisă înţeleagă și să înveţe, poate,din experienţa mea, dinînţelepciunea unor mari iniţiaţipe care i-am întâlnit în Hi-malaya și din poveștile de viaţăinteresante ale câteorva vedetefoarte îndrăgite. Iubire,recunoștinţă, credinţă, spiritu-alitate, alimentaţie echilibrată,mișcare, remedii, sfaturi, tru-curi sunt doar câteva cuvintecheie care definesc trupul și sufletul acestei cărţi. O carte pentru fiecare zi.Deschide oriunde, citește, aplică, sigur mesajulte va ajuta! 

Ai primit distincţii ca ambasador BioLife-Care și Best Trainer în aerobic&fitness.Cât de greu este să fii cel mai bun? 

- Sportul de performanţă te educă și teformează în așa fel încât să nu faci greșeli, săfaci lucrurile perfecte! Trebuie să fii consecvent...Acesta este sportul de performanţă... dacă aiși aptitudini în domeniul tău de activitate atuncicred că a fi bun vine de la sine. Această atitudinecred că mi-a împins limitele pentru a ajunge„cel mai bun” cum zici tu. 

Se apropie luna sărbătorilor de iarnă.Știm ce ne așteaptă pe masa de Crăciun,dar nu știm ce ne așteaptă după, în luptacu kilogramele. Ce sfaturi ne poţi oferi? 

- Faptul că e iarnă nu ar trebui să văîmpiedice să faceţi mișcare în aer liber. Și prinmișcare mă refer la plimbări lungi, ski, patinaj,drumeţii. Știaţi că o oră de patinaj sau de skipoate consuma până la 700 de calorii? Foarteimportant este să reţii că e necesar să bei câteun pahar, două de apă înainte de masă cu 20-30 de minute. O dată așezaţi la masă, luaţiîmbucături mici de mâncare și mestecaţi bine.Nu vă grăbiţi, savuraţi gusturile. Îi daţi astfeltimp creierului să vă inducă senzaţia de saţietate(durează în jur de 20 de minute) 

”Unii oameni au uitat ceînseamnă frumos, echilibru,sănătate, suflet...” 

Ce planuri ai pentru noul an? 

- De curând, am înţeles și învăţat un lucru!Acela că trecutul va scăpa și nu stăpânimviitorul! Doar prezentul ne aparţine și se aflăîn mâinile noastre. Avem la dispoziţie un minut,o oră, o zi, o săptămână. Acest minut, aceastăoră, această zi ne aparţin și să ne străduim săle trăim în pace, bucurie și mulţumire! Suntempe cale de a ne crea viitorul, așa că trăiescprezentul și aștept în bucurie și pace noul an. 

Ce sfaturi le dai cititorilor pentru a avea oviaţă echilibrată cu alimentaţie corectă șimișcare? 

- În primul rând, în zilele noastre inamiculprincipal este stresul. Încercaţi să scăpaţi destres cu ajutorul sportului. Atunci când văantrenaţi, eliberaţi endorfină și acest lucru văînviorează. Practicarea sportului crește producţiahormonală, stabilindu-se în acest fel un echilibru intern și un tonus psihic bun! În al doilea rând,feriţi-vă de alimentele greu digerabile, care nufac decât să vă fure din energie și să vă dea osenzaţie de oboseală și iritabilitate. Spuneacineva că ”toţi oamenii sunt trecători, dar nutoţi trecătorii sunt oameni”. Eu consider cătoţi oamenii sunt oameni, doar că unii au uitatce înseamnă frumos, echilibru, sănătate, suflet,mișcare, stil de viaţă sănătos și au uitat sătrăiască! Dacă conștientizăm că ceea ce facem,mâncăm, gândim sau vorbim este greșit șiîncercăm să ne schimbăm în bine, suntem pedrumul bun pentru o viaţă echilibrată. Fiecarepas contează!

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.

Daaa! Ştim expresia! “Ce-i asta? “ O nouă revistă apărută în oraşul tău! “Un pas spre sănătate”... Încearcă să o răsfoieşti şi vei descoperi lucruri interesante şi educative pentru toate vârstele.

Cele mai populare