Să ne gândim la sarcină înainte de apariţia ei

27 Iun 2014

Pentru casarcina săînceapă în cele mai bunecondiţii e bine săvă gândiţi laaceasta până lasurvenirea ei. Etapapreconcepţionalăeste o perioadă deo mareimportanţă ce serăsfrânge atâtasupra rezultatu-lui final al sarcinii,cât și asuprasănătăţii viitoruluicopil. Sarcinaneplanificată șinedorită de fe-meie saunerecomandatăde medic esteexpusă unorriscuri consider-abile pentrumamă și copil. Înprimelesăptămâni desarcina, când nicimăcar nu știţidacă sunteţiînsărcinată, dez-voltarea copiluluipoate fi ușorafectată de fac-torii profesionali și de mediul am-biant dăunător(factori chimici,radiaţie s. a.),consumul de al-cool, folosireaunor medica-mente. Maladiileacute sau cronicepe care le aveţi,de asemenea, potcomplica evoluţiasarcinii și pune înpericol sănătateadumneavoastră șia copilului pe careîl purtaţi.

Fiecare cuplu înainte de a planificaun copil trebuie să facă o evaluaremedicală a factorilor de risc pentrusarcina și nașterea copilului. Pentru areduce riscurile ce pot pune în pericolsănătatea dumneavostră și a viitoruluicopil, urmaţi recomandările indicatemai jos: 

  1. Evitaţi o sarcină nedorită.Preveniţi o graviditate nedorită,evitaţi sarcinile la un interval mai micde 2 ani, până la vârsta de 18 ani șidupă 35 ani prin aplicarea metodelorde contracepţie.
  2. Efectuaţi un control medical înainte de a planifica o sarcina.Pentru a exclude o maladie extragenitalasau ginecologică ce ar putea complicaevoluţia sarcinii, efectuaţi un controlmedical înainte de a planifica sarcina.
  3. Consultaţi specialiștii dacă aveţio anamneză obstetricală complicată (avort spontan habitual,sarcină prematură, moarte perinatală).În caz de anamneza obstetricalăcomplicată, se recomandă un controldetaliat înainte de sarcina, pentru iden-tificarea factorilor care determină aceas-ta patologie și efectuarea tratamentuluinecesar care ar reduce riscurile pentrusarcina ulterioară.
  4. Nu fumaţi. Evitaţi să vă aflaţi într-o încăpere în care sefumează. Fumatul reduce substanţialșansele de a naște un copil sănătos.
  5. Nu consumaţi alcool. Consumul etapapreconcepţională și pe parcursul sarciniipoate cauza întreruperea sarcinii șianomalii de dezvoltare a fătului.
  6. Alimentaţi-vă corect. Folosiţi o dietă bogată în vitamine (legumeși fructe). Este raţională folosirea com-plexelor de polivitamine (în special avit. B și acidului folic) pentru a reduceriscul malformaţiilor la făt. Evitaţi sur-plusul și deficitul de greutate.
  7. Nu folosiţi alte medicamente decât cele recomandate demedic.
  8. Evitaţi lucrul greu și în condiţii nocive. Lucrul greu și în condiţiinocive este contraindicat în perioadapreconcepţională și pe parcursul sarcinii.
  9. Excludeţi riscul de a avea o mal-adie cu transmitere sexuală. Maladiile cu transmitere sexuală (herpes,sifilis, gonoree, chlamidie, HIV/ SIDA)pot afecta sănătatea dvs. și a viitoruluicopil. Evitaţi contactele sexualeîntâmplătoare. Dacă aveţi un risc sporitde a contracta o maladie cu transmiteresexuală, la fiecare act sexual folosiţiprezervativul. Înainte de a planifica osarcină, ar fi bine să excludeţi factoriiinfecţiosi sus menţionaţi prin efectuarea investigaţiilor (analizelor)corespunzătoare.
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.

Daaa! Ştim expresia! “Ce-i asta? “ O nouă revistă apărută în oraşul tău! “Un pas spre sănătate”... Încearcă să o răsfoieşti şi vei descoperi lucruri interesante şi educative pentru toate vârstele.

Cele mai populare