Policlinica Victoria, un sistem stomatologic complet

24 Iun 2014
ebastian Din, manager Policlinica Victoria, ne vorbeşte despre importanţa optimizării  diagnosticului, timpului şi tratamentului. Toate acestea pot fi obţinute numai dacă ai un sistem stomatologic complet. Ce înseamnă şi cum putem beneficia de un astfel de sistem o să aflăm  din materialul următor! ebastian Din, manager Policlinica Victoria, ne vorbeşte despre importanţa optimizării diagnosticului, timpului şi tratamentului. Toate acestea pot fi obţinute numai dacă ai un sistem stomatologic complet. Ce înseamnă şi cum putem beneficia de un astfel de sistem o să aflăm din materialul următor!

De ce noi, românii, nu acordăm stoma-tologiei un loc în rândul priorităţilormedicale?

- Corpul uman funcţionează ca un ansam-blu de sisteme complet şi complex. Teoretic,nu cred că putem vorbi de o ierarhizare apriorităţilor medicale, orice afecţiune a unuianumit sistem influenţează şi modifică activ-itatea şi celorlalte sisteme, deci trebuie avutgrijă deopotrivă de tot ansamblul. Legat deaspectul etnic, noi, românii, nu ne situăm peplan mondial nici pe primul loc în ceea ceprivește igiena orală şi prevenţia, dar nici peultimele locuri, aşa cum susţin diverse studiide piaţă prezentate în mass-media. Dinexperienţa personală pot să afirm că noilegeneraţii încep să înţeleagă importanţaprevenţiei în stomatologie şi asta nu facedecât să bucure.

”Afecţiunile dentare
apar mult mai devreme şi cuo frecvenţă şi incidenţă maimare în ultimii ani”

Evoluţia afecţiunilor stomatologice în ultimii ani....

- Pe scara filogenetică pot spune căafecţiunile dentare apar mult mai devremeşi cu o frecvenţă şi incidenţă mai mare în ul-timii ani şi putem numi ca şi cauză principalăalimentaţia care este din ce în ce mai rafinatăşi mai bogată în diverse substanţe chimice(îndulcitori, potenţiatori, coloranţi, conservanţietc), acestea agresând chimic structuriledentare. Drept urmare, există tendinţadispariţiei molarului de minte deoarece aparat-ul masticator nu mai prelucrează alimentelemecanic şi mai contribuie la modificareaformei sau chiar dispariţia incisivului lateral.În concluzie, personal, vă sfătuiesc săconsumaţi alimente în stare cât mai naturalăşi să evitaţi, pe cât posibil, zaharurile rafi-nate.

Importanţa întreţinerii corecte a danturii.

- Întreţinerea danturii este esenţială pentrufiecare individ în parte. Când vorbim deîntreţinere trebuie să ne gândim la mai mulţifactori:

• primul ar fi conştiinţa noastră, să ne facemigiena dentară zilnic, corect, mai ales că acumproducătorii de gen au scos pe piaţă o multitudinede produse de igienă orală pentru toate categoriilede pacienţi;

• al doilea ar fi alimentaţia despre care amvorbit deja; 

• al treilea şi cel mai important este vizitaperiodică la dentist. 

Trebuie să înţelegem că prevenţia este maipuţin costisitoare, mai puţin dureroasă şi maisănătoasă decât să mergem o dată la cinci ani şisă constatăm că avem o multitudine de afecţiunidentare şi trebuie să venim o lungă perioadă detimp succesiv la dentist şi costă de nu știu câteori mai mult. Dragi pacienţi, este de preferat săveniţi la un consult o dată la șase luni dacădoriţi să nu cunoaşteţi durerea dentară. 

”De la an la an tehnicile şi tehnologiile se modifică în sensul uşurării şi optimizăriidiagnosticului, tratamentului”  

Cred că atunci când vorbim despre stoma-tologia modernă ar trebui, pe lângă revoluţiiletehnologice, să vorbim despre sisteme stoma-tologice complete. Un sistem stomatologic com-plet este acel loc unde ai tot ce ţine de stoma-tologie. Iată la ce mă refer:

- cabinete de consultaţie stomatologică; 

- radiologie (intraorală, computer tomograf); - cabinete stomatologice specializate pe fiecare ramură a stomatologiei;

- sală de mică chirurgie dentară; 

- laborator de tehnică dentară; 

- magazin de produse pentru igiena orală;

- consiliere şi materiale pentru prevenţie şi informare, acestea fiind interconectate. 

Asta înseamnă pentru mine o stomatologiemodernă, nu cea făcută pe bucăţele unde rezul-tatele nu sunt satisfăcătoare şi costurile totalesunt mai mari. 

În acest sens pot să vă informez că în curând,vom deschide un astfel de concept, proiect carepoartă numele de "POLICLINICA VICTORIA" . 

POLICLINICA VICTORIA va fi un sistem integrat,complet şi complex care va conţine, pe lângăcele enumerate vis-a-vis de stomatologiamodernă, tehnologie de ultimă oră în domeniuşi un nou concept social. 

M-aţi întrebat dacă stomatologia modernăreprezintă un "fruct oprit" pentru mulţi români.Cred că stomatologia modernă este accesibilăoricărui pacient care are puterea să înţeleagăfaptul că un sistem este mai eficient, mai per-formant, mai puţin costisitor decât fiecarecomponentă în parte. 

POLICLINICA VICTORIA se va adresa oamenilorcare înţeleg acest sistem şi oamenilor care îșidoresc o experienţă stomatologică plăcută şi nuuna urmată de fobii. Ca să susţin cele spuse,sloganul nostru întăreşte acest aspect: BENEDIAGNOSCITUR, BENE CURATUR – DIAGNOSTICCORECT, TRATAMENT OPTIM 

Trebuie să înţelegem căprevenţia este mai puţincostisitoare, mai puţin dureroasăşi mai sănătoasă decât sămergem o dată la cinci ani şi săconstatăm că avem omultitudine de afecţiuni dentare 

 

 

 

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.

Daaa! Ştim expresia! “Ce-i asta? “ O nouă revistă apărută în oraşul tău! “Un pas spre sănătate”... Încearcă să o răsfoieşti şi vei descoperi lucruri interesante şi educative pentru toate vârstele.

Cele mai populare