Chirurgie premium pentru vedere de calitate

04 Iul 2014
Operaţia de cataractă este cea mai practicată  intervenţie chirurgicală din lume, estimându-se un număr  de 18-20 mil-ioane de proceduri anual. Operaţia de cataractă este cea mai practicată intervenţie chirurgicală din lume, estimându-se un număr de 18-20 mil-ioane de proceduri anual.

În Europa cele mai multeoperaţii se fac în Germania (cca700.000/an) urmată de Franţa șiMarea Britanie cu câte cca 350-400.000, Italia cu 320.000 etc.

În România se practică cca 50.000 de intervenţii chirurgicalecu implant de cristalin anual.Numărul este mic raportat lapopulaţia ţării în primul rânddatorită dificultăţilor economice,insuficienţei sistemului de asigurări(pacientul plătește (cvasi ) integralpreţul cristalinului artificial), dar șifactorilor educaţionali și compor-tamentali.

Operaţia de cataractă este însăși cea mai de succes operaţie dinmedicină. Spun asta în primul rândpentru că faţă de alte intervenţiichirurgicale care doar excizează(scot) ceva fără să pună de celemai multe ori nimic în loc,în acesttip de operaţie un organ deterioratși care nu-și mai poate îndeplinifuncţia ( cristalinul natural) nu doareste înlăturat dar, în locul lui, seplasează un dispozitiv (cristalin) artificial de natură să-l înlocuiascănu doar fizic, dar și funcţional pecel natural.

Trebuie amintite fie și doar întreacăt 2 momente reper în istoriade altfel foarte veche (mii de ani!)a chirurgiei cristalinului.

Vorbim mai întâi de primul implant de cristalin artificial, realizatde sir Harold Ridley în 22 noiembrie1949 la Londra care a deschis erachirurgiei refractive cristalinienecu rezultate funcţionale din ce înce mai bune, de neimaginat pânăatunci.

Mă refer în al doilea rând la epocala invenţie a americanuluiCharles Kelman care, în 1967 a in-trodus facoemulsificarea, adică“topirea” prin ultrasunete a cristal-inului. Dacă până atunci cristalinulera extras print-o incizie foartelargă (cca 8-10 mm), prin nouametodă inciziile au devenit din ceîn ce mai mici (cca 2 mm în prezentsau și mai puţin).

Impactul a fost enorm asuprasiguranţei actului operator,complicaţiilor intra și postoperatoriiși rezultatului funcţional alintervenţiei.

Astăzi ne aflăm într-o eră fastăîn care operaţia de cataractă serealizează în condiţii la care mariioſtalmologi de acum 30-40 ani nicinu îndrăzneau să viseze.

Anestezia a devenit în majori-tatea cazurilor topică (fărăinjecţie,doar cu picături) cu un con-fort deosebit pentru pacient șiriscuri aproape de zero.

Inciziile sunt din ce în ce maimici (2,2 mm și mai nou 1,8; 1,6sau chiar 1,2 mm).

Cristalinele folosite sunt totmai performante,cu design opti-mizat și materiale biocompatibilesuperioare.

Instrumentarul a evoluat deasemenea semnificativ, fiind folositetot mai mult pense și foarfeci coax-iale ce pot fi introduse în ochi prinincizii de numai 1 mm.

Aparatele de facoemulsificaresunt tot mai complexe simodulate,tehnologiile de ultimăoră permitând utilizarea lor într-omanieră tot mai sigură și comodăpentru pacient.

Aparatura de investigare pre-operatorie s-a diversificat șiperfecţionat inimaginabil de multpentru un practician de acum 20-30 de ani.

În primul rând biometria(măsurarea puterii dioptrice acristalinului ce urmează a fi im-plantat astfel încât după operaţie dioptria să fie cât mai aproape dezero) s-a cizelat prin introducereabiometriei optice în paralel cu ceatradiţională , prin ultrasunete.

În clinicile performante,preop-erator se practică în mod curent înafara biometriei duble(optice șicu ultrasunete) următoareleinvestigaţii:

  • microscopie speculară cunumărarea celulelor endoteliale(vitalitatea corneei)
  • echografie mod B pentru in-vestigarea vitrosului și retinei(încataractele avansate )
  • OCT (computer tomograf ocular)pentru macula și nerv optic
  • topografie corneană, prefer-abil cu măsurarea ambelor feţe alecorneei, pentru alegereacristalinelor premium

Sălile de operaţie în clinicileperformante sunt dotate astăzi cuinstalaţii de vetilaţie cu aport de100% aer proaspăt și filtre HEPA,ce realizează o primenire completăa aerului din încăpere de cca 20-25 ori într-o ora! Presiunea dinsala de operaţie este pozitivănepermitând pătrunderea aeruluimai puţin pur din încăperile adia-cente.

Podeaua și pereţii este binesă fie acoperiţi în totalitate culinoleum chirurgical dispus continuufără baghete sau colţare, lucru cepermite o dezinfecţie perfectă asălii înainte de fiecare plan operator.

Caloriferele din sălile curatesunt dedicate, de tip HYGYENE,pentru a putea fi șterse pe toatesuprafeţele externe, dar și interne.

În concluzie, pentru a puteaopera o cataractă în condiţii desiguranţă și cu rezultate optime,trebuie respectate foarte multecondiţii extrem de costisitoare șidificil de pus în practică, necesitândo anume structură a clădirii și im-plementarea dotărilor încă din fazade”roșu” a construcţiei.

Clinica pe care o conducîndeplinește absolut toate condiţiileenumerate mai sus, fiind construităși dotată conform celor mai rig-uroase norme europene.În acestfel cetăţenii din Pitești, Argeș șichiar destule judeţe din jur au înClinica Doctor Diaconu o soluţie laîndemână, superioară multorunităţi de profil din București.

Dr. Emanoil Diaconu

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.

Daaa! Ştim expresia! “Ce-i asta? “ O nouă revistă apărută în oraşul tău! “Un pas spre sănătate”... Încearcă să o răsfoieşti şi vei descoperi lucruri interesante şi educative pentru toate vârstele.

Cele mai populare